Dokumentai ir formos

1. Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

2. Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės

3. Duomenų subjekto teisės įgyvendinimo aprašas

4. Privatumo politika

5. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

6. Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

7. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo_forma

8. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę_forma

9. Asmens duomenų apsaugos pažeidimų registravimo žurnalas _forma

Atsakingas asmuo už asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi Centre kontrolės funkcijas – Tautvilė Mitrikevičienė, tel. (8-37) 32 35 82, el. paštas duomenuapsauga@gmail.com

AKTUALI INFORMACIJA

Daugiau informacijos galite rasti:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija