Kauno moksleivių techninės kūrybos centro

                 darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  (neatskaičius mokesčių)

                 nuo 2024 m. kovo 1 d.

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

1.

Direktorius

1

3852

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

3290

3.

Metodininkas/specialistas

8

2089

4.

Mokytojas (mokytojas ekspertas)

2

537

5.

Mokytojas (mokytojas metodininkas)

8

476

6.

Mokytojas (vyresnysis mokytojas)

6

444

7.

Mokytojas

17

414

8.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

9.

Informacinių technologijų sistemų administratorius

2

*

10.

Dokumentų specialistas

1

*

11.

Archyvaras

1

*

12.

Technikas

2

*

13.

Ūkio darbuotojas

2

*

14.

Budėtojas

2

MMA

15.

Kiemsargis

1

MMA

16.

Valytojas

3

MMA

* Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt