Dokumentai

  1. Viešųjų pirkimų planavimo, inicavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas
  2. Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
  3. Pirkimų sutartys