Dokumentai

  1. Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas
  2. Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
  3. Pirkimų sutartys