Centro tarybos sudėtis patvirtinta:

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

Kauno moksleivių techninės kūrybos centro taryba – yra aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

CENTRO TARYBOS SUDĖTIS 2024-2026 M.
CENTRO TARYBOS PIRMININKĖ – Danguolė Čiurlionienė
CENTRO TARYBOS SEKRETORĖ – Tautvilė Mitrikevičienė
CENTRO TARYBOS NARIAI:
Diana Mykolaitienė
Agnietė Kielė
Edvardas Starkus
Gita Adomaitytė Jonikaitė
Indrė Čeponienė
Lina Ūdrienė
Benas Bačkaitis
Austėja Ūdraitė
Matas Jonikaitis