Centro tarybos sudėtis patvirtinta:

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-02-02 d. Nr. CT-2

Kauno moksleivių techninės kūrybos centro taryba – yra aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

CENTRO TARYBOS SUDĖTIS 2021-2022 m.

Danguolė Čiurlionienė – Centro tarybos pirmininkė

Dalia Narkevičiūtė – Centro tarybos sekretorė

Centro tarybos nariai:

                                                                                                              Diana Mykolaitienė,

                                                                                                          Algimantas Šeinauskas,

                                                                                                       Gita Adomaitytė Jonikaitė,

                                                                                                               Indrė Čeponienė,

                                                                                                               Benas Bačkaitis,

                                                                                                               Austėja Ūdraitė,

                                                                                                       Samanta  Postažauskaitė