STEAM MAŽIEJI EKO TYRĖJAI

Programa skirta 1-4 klasių mokiniams, besidomintiems gamtos reiškiniais. Programos paskirtis –  ugdyti mokinių mokslinę, tyrėjišką pasaulėvoką ir atsakingą požiūrį į gyvybę, gamtą, aplinką, skatinti pažinti ir tyrinėti gamtoje vykstančius procesus, reiškinius, dėsningumus, gebėti analitiškai mąstyti, vertinti ir priimti sprendimus.

Programos turinį sudaro teoriniai ir daugiausia praktiniai tyrėjiški užsiėmimai (bandymai, eksperimentai, stebėjimai), tyrėjiškos, pažintinės išvykos.

Programos metu mokiniai stebės gyvąją ir negyvąją gamtą, susiedami su STEAM tiksliųjų mokslų disciplinomis: fizikos, chemijos, matematikos ir biologijos žiniomis. Naudos tyrimų priemones ir įrangą (vaizdo kameras, mikroskopus), lankysis tyrimų laboratorijose, mokysis atsakingai dirbti savarankiškai ir/ar komandoje, analizuoti, vertinti svarbiausius gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius, sisteminti duomenis ir gautus rezultatus, formuluoti hipotezes ir pateikti išvadas, apibendrinimus, atlikti eksperimentus, stebėjimus, tyrimus, praktikos bei projektinius darbus, vertinti savo ir grupės darbą, atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą.

                  Užsiėmimų laikas                                     Darbo vieta                                               Būrelio vadovė                                            Registracija                                                                 

   I, III: 13.30-15.30                                       Mokykla-darželis ,,Šviesa“,                        Virginija Paužienė               Nuoroda registracijai internetu

                                                                 Rimvydo g. 20, Tyrimų laboratorija

                  Užsiėmimų laikas                                     Darbo vieta                                               Būrelio vadovė                                            Registracija                                                                 

   II, IV: 16.00-18.00                                       Tarptautinė Ukrainos mokykla, Žeimenos g. 58, 3b klasė                       Larysa Kriuchkova  tel. nr.+37066262355          Nuoroda registracijai internetu