STEAM EKO TYRĖJAI (5 - 8 kl.)

Kviečiame 5-8 kl. mokinius priimti kūrybinius iššūkius konstruojant, eksperimentuojant bei atliekant interaktyvias užduotis lauko edukacinėse aplinkose.

Būrelio metu taikomos tarpdisciplininės (STEAM) mokymo(si) metodas, pagrįstas mokinių asmeninės iniciatyvos, smalsumo skatinimu, juos įtraukiant į įvairialypę praktinę tyrinėjimų veiklą.

Užsiėmimų metų mokiniai mokosi efektyviai dirbti komandose, formuluoti hipotezes, atlikti gamtamokslinius bandymus, konstruktyviai spręsti kilusias problemas, interpretuoti gautus rezultatus, pateikti išvadas bei reflektuoti.

Užsiėmimų laikas

Darbo vieta

Būrelio vadovė

Registracija

I, III: 14.00 – 16.00Tarptautinė Ukrainos mokykla, 6a. klasė, Žeimenos g. 58.

LARYSA KRIUCHKOVA,

Tel. +37066262355

Nuoroda registracijai internetu