„SUSIETOS TERITORIJOS (CENTRO) ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMAS PLĖTOJANT VAIKŲ IR JAUNIMO NEFORMALAUS UGDYMO GALIMYBES“ NR. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0006 PAGAL PRIEMONĘ „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras 2018 metais sėkmingai įgyvendino projektą „Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0006 pagal priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Modernizavus mokymo priemones ir panaudojus ugdymo procese inovatyvias technologijas, mokiniams buvo sukurtos saugesnės ir patrauklesnės ugdymosi erdvės. Šiuolaikiškų priemonių pritaikymas, vykdant Centre neformaliojo ugdymo techninės ir medijų krypties programas, sudarė mokiniams patrauklesnes ugdymosi sąlygas bei galimybę naujai atrasti save kūryboje, versle bei lavinti asmenines kompetencijas. Centras sukūrė ir pradėjo įgyvendinti naujas edukacines programas, kuriose dalyvauja vaikai ir jaunimas iš Kauno miesto ir rajono švietimo įstaigų. Už gautas projektines lėšas (41 tūkst. €) Centras įsigijo: lazerinę pjaustyklę, du 3D spausdintuvus, 11 nešiojamų kompiuterių, belaidę garso kolonėlę su valdymo pultu, 1 projektorių, įsivedė šviesolaidinį internetą. Mokinių eksperimentinės veiklos plėtrai atnaujino baldus pradinio techninio modeliavimo klasėje, radioelektronikos bei raketų modeliavimo patalpose, įrengė šiuolaikišką modernią studiją techninės kūrybos ir medijų krypčių mokinių kompetencijų tobulinimui, motyvacijos renkantis būsimas profesijas didinimui. Tikimės, kad visos šios priemonės padės pritraukti daugiau mokinių į Centrą, sudominti juos praktinėmis veiklomis, turės įtakos NVŠ programų kokybės gerinimui bei paslaugų plėtrai ir prieinamumo didinimui.