ĮDOMIOJI MATEMATIKA ( 1-4 kl.)

Taikant informacines technologijas, suteikti žinių iš įvairių matematikos sričių, kurios padėtų sėkmingai mokytis ne tik matematikos, bet ir gamtamokslinių dalykų. Ugdyti matematikos svarbos suvokimą, pritaikomą įvairiose srityse, mokinių kūrybiškumą, intelektines galias. Mokiniai susipažins su skaičių įvairove, gebės surasti informaciją, suvoks skaičių  reikšmę žmogaus gyvenime. Gebės pasirinkti, perduoti ir suprasti geometrines figūras, jas įvardinti, skirti dydžius, diskutuoti matematine kalba, kartu su kitais spręsti geometrines problemas. Lavės mokinių mintinas skaičiavimas, greita reakcija į iškilusią situaciją.

Užsiėmimų laikas

Darbo vieta

Būrelio vadovė

Registracija

I, III: 15.00-17.00Mokykla-darželis ,,Šviesa“, Rimvydo g.20, Pasaulio pažinimo laboratorija

                              Elvyra Šliažienė

Nuoroda registracijai internetu