DĖMESIO !!! KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRO NAUJAS ADRESAS V. KRĖVĖS PR. 54

ĮSTAIGOS VIZIJA

 

Patraukli, atvira, inovatyvi neformaliojo švietimo STEAM mokykla, organizuojanti kokybišką, kūrybingą mokinių laisvalaikį, pagrįstą įvairių mokslo sričių populiarinimo ir techninės kūrybos visuma, besivadovaujanti demokratiškais principais, orientuota į bendražmogiškas vertybes, ugdanti įvairius mokinių gebėjimus ir įgūdžius bei sudaranti galimybes mokiniui realizuoti savo idėjas.

 

ĮSTAIGOS MISIJA

 

Per mokslinę, tyriminę, kūrybinę, pažintinę veiklą ir prasmingą laisvalaikio organizavimą kryptingai ugdyti kritiškai ir inovatyviai mąstančią, savarankišką, verslią, kuriančią, gebančią bendrauti ir bendradarbiauti asmenybę, sudaryti sąlygas plėtoti bendrąsias kompetencijas, vertybines nuostatas, kurios padės jai tapti aktyviu visaverčiu demokratinės visuomenės nariu.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Pasinerk į kūrybos pasaulį. Svajok! Pažink! Atrask!

 

Vertybės: 

 

  • Atsakingumas, efektyvumas, atvirumas naujovėms ir geriausiai praktikai.
  • Demokratiškumas, humaniškumas bei bendražmogiškos vertybės.
  • Pilietiškumas ir atvirumas kultūrų įvairovei, tradicijų tęstinumas.
  • Kritinis mąstymas, aukšta savivertė bei asmeninis identitetas.
  • Pagarba vienų kitiems, bendruomenės narių (mokinių, jų tėvų, Centro darbuotojų) partnerystė.
  • Nauji iššūkiai ir galimybės bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis visą gyvenimą.

Filosofija – kūrybiškas vaikas – atviras inovacijoms ir pasauliui.


ĮSTAIGOS REKVIZITAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
neformaliojo vaikų švietimo mokykla

Mokymo kalba – lietuvių
Įmonės kodas: 190143928

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras

V. Krėvės pr. 54
LT-50401 Kaunas

Tel.: (8 37) 32 35 82
El. paštas:mtkc.kaunas@gmail.com
Darbo laikas: 8.00-17.00

VIZUALINIŲ MENŲ SKYRIAUS SVETAINĖS