TECHNINĖ KŪRYBA

PRADEDANTIEJI MODELIUOTOJAI

STEAM INŽINERIJA. PRADINIO TECHNINIO MODELIAVIMO KRYPTIS

Šiame būrelyje išmokstama visko, ko reikia pradedančiajam modeliuotuojui, konstruktoriui ar mechanikui. Užsiėmimų metu mokiniai gauna elementarių žinių apie techninį brėžinį, projekcijas, erdvines konstrukcijas, mastelio sąvokas bei gamtos dėsnius, paaiškinančius skridimą, plaukimą. Pradedantieji susipažįsta su įvairiomis medžiagomis bei jų apdirbimo būdais, o darbo įgūdžius tobulina iš kartono, plastiko, faneros, balzos gamindami paprasčiausius lėktuvų, sklandytuvų, raketų, laivų, medinių automobilių modelius. Programa diferencijuojama pagal mokinių amžių, žinias, kūrybinius bei praktinius gebėjimus.

Vadovas  Zenonas Petraitis

Telefonas  8 686 54013

Darbo vieta   MTKC, V. Krėvės pr. 54, 2.3. kab.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais, trečiadieniais: 16.00-18.00

Panemunės vaikų dienos centras, Birutės g. 29A

Vaikų amžius  6-11 metų

AVIAMODELIAVIMAS

STEAM INŽINERIJA. AVIAMODELIAVIMO KRYPTIS

Dalyvaudami programos užsiėmimuose mokiniai ugdys ir tobulins STEAM techninius, kūrybinius ir praktinius gebėjimus susipažįstant su įvairiomis aviamodeliavimo subtilybėmis, plečiant technikos brėžinių skaitymo ir suvokimo žinias, konstruojant ir skraidinant laisvojo skridimo, kambarinius, radijo bangomis valdomus aviamodelius ir su jais dalyvaujant varžybose bei konkursuose ir parodose. Mokysis dirbti su naujausia technika (SNC lazerine pjaustymo įranga, 3D spausdintuvu) ir kompiuterinėmis programomis. Ugdytiniai bus skatinami kūrybiškai išreikšti save, pasitikėti savo jėgomis, įgis naujų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų dirbant grupėse ir individualiai, taps drąsesni, atsakingesni, laisvai bendraujantys nuolat tobulėjantys.

Šios programos turinys yra skirtas STEAM inžinerijos. Pradinio techninio modeliavimo krypties programos tęstinumui įgyvendinti 12-18 metų mokiniams.

Vadovas  Evaldas Papinigis

Telefonas  8 673 16627

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54,  2.4. kab.

Užsiėmimų laikas: trečiadieniais 16.30-18.30, ketvirtadieniais 16.00-18.00

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras, Partizanų g. 22, 102 kab.

Užsiėmimų laikas: trečiadieniais 13.15-16.15

Vadovas  Arvydas Gaižutis

Telefonas  8 606 11867

Darbo vieta  Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, Bitininkų g. 31, 212 kab.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais: IV grupė 14.25-16.25, III grupė 16.25-18.25

antradieniais IV grupė 13.30-15,30, III grupė 15.30-17.30

Vaikų amžius  12-18 metų

RAKETŲ MODELIAVIMAS

STEAM INŽINERIJA. RAKETŲ MODELIAVIMO KRYPTIS

Programa leidžia sukurti skraidančius raketų modelius, kuriais mokiniai gali varžytis su kitomis šalies mokymo įstaigomis ir užimti Lietuvos Respublikos ar tarptautines prizines vietas. Programa skirta 12-18 metų mokiniams, kurie turi polinkį į techninės pakraipos užsiėmimus, siekiant patenkinti mokinių saviraiškos ir šių polinkių plėtojimo poreikius bei ugdyti specifinius gebėjimus šioje nišinėje srityje. Programos turinys yra skirtas „STEAM inžinerijos. Pradinio techninio modeliavimo“ programos tęstinumui įgyvendinti ir įgytų žinių praktiniam panaudojimui.

Mokiniai užsiėmimų metu įgis žinių apie aeronautikos raidą ir pasiekimus, susipažins su teoriniais raketų skrydžių pagrindais. Taip pat susipažins teoriškai ir įsisavins praktiškai žinių apie konstravimą, projektavimą, atskirų medžiagų technologines savybes ir jų derinimą tarpusavyje. Užsiėmimų metu bus suteikta galimybė išmokti dirbti 3D spausdintuvu ir lazerinėmis pjaustymo-graviravimo staklėmis. Įgytas žinias ir konstravimo įgūdžius būrelio nariai demonstruos per nacionalines ir/ar tarptautines kosminių modelių varžybas.

Užsiėmimų metu skatinamas komandinis darbas leis pagerinti vaikų asmenines, socialines, pažinimo kompetencijas, išmoks rizikuoti, pasitikėti savo jėgomis ir mokytis iš nesėkmių. Programa sudaryta vadovaujantis Tarptautinės aviacijos federacijos (FAI) kodeksu bei taisyklėmis, diferencijuojama pagal mokinių amžių, žinias, išsilavinimo lygį ir intelektualinius bei kūrybinius gebėjimus.

Vadovas  Adolfas Jančauskas

Telefonas  8 653 84515

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54, 2.4. kab.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais, antradieniais: 17.10-19.10

Vaikų amžius  12 -18 metų

TRASINIS AUTOMODELIAVIMAS

STEAM INŽINERIJA. TRASINIO AUTOMODELIAVIMO KRYPTIS

Programa skatins susidomėjimą trasiniu automodeliavimu, atskleis įvairių automodelių pasigaminimo metodiką ir būdus, plės technikos brėžinių skaitymo ir suvokimo žinias, ugdys ir tobulins mokinių techninius, kūrybinius ir praktinius gebėjimus, skatins mokinių iniciatyvą ir pasitikėjimą savimi aktyviau dalyvauti įvairiuose projektuose, miesto ir respublikos parodose ir varžybose, bendravimą ir bendradarbiavimą, darbą grupėse, komandose. Programa diferencijuojama pagal mokinių amžių, žinias, kūrybinius bei praktinius gebėjimus. Šios programos turinys orientuotas į „STEAM inžinerijos. Aviamodeliavimo krypties“ programos tęstinumą 12-18 metų mokiniams.

Vadovas  Vytautas Bytautas

Telefonas  8 652 29210

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54,  1.1. kab.

Užsiėmimų laikas: antradieniais, ketvirtadieniais: I grupė 14.30-16.30, II grupė 16.30-18.30

Vaikų amžius  7 -12 ir 12-18 metų.

ROBOTIKA IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

STEAM ROBOTIKA

STEAM ROBOTIKA

Programa skirta įgyti asmeninių, socialinių, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų supažindinant mokinius su LEGO konstruktorių įvairove, jų atsiradimo istorija, robotų kūrimu, valdymu, konstravimo galimybėmis. Konstruodami įgis žinių apie robotikos mokslą, lavins kūrybinius, mokslinius, techninius robotų konstravimo ir programavimo įgūdžius. Darbas su LEGO konstruktoriais padės mokiniams savo idėjas, fantazijas įgyvendinti realybėje, tobulins individualumo, kūrybiškumo gebėjimus, bus skatinamas noras tyrinėti. Susipažins su energijos, jėgos ir greičio sąvokomis bei pagrindiniais mechanikos principais. Kurdami Lego robotų modelius, ieškos savo sprendimų, testuos ir vertins juos. Bus lavinami modeliavimo ir konstravimo įgūdžiai bei gebėjimai surasti ir įvertinti alternatyvius sprendimus. Bus mokomi dirbti komandoje, bendradarbiauti ir dalintis idėjomis. Vaikai išmoks programuoti pačių sukurtus robotus, ugdysis gebėjimą priimti grįžtamąjį ryšį apie savo darbą. Ugdys gebėjimą kurti, pasakoti, interpretuoti savo istorijas. Šios priemonės ugdo pagrindines kompetencijas, tokias kaip vidinė komunikacija, kritinis mąstymas, technologijų žinojimas.

Vadovė  Vilma Plutienė

Telefonas  8 620 93 068

Darbo vieta  Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Vandžiogalos pl. 51, kab.

Užsiėmimų laikas: trečiadieniais, penktadieniais: 15.00-17.00

Vaikų amžius 10-15 metų

IT IR PROGRAMAVIMAS

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR PROGRAMAVIMAS

Programa skirta ugdyti mokinių pažinimo ir kūrybiškumo bei iniciatyvumo kompetencijas, lavinant jų kompiuterinį raštingumą, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pažinimą, įgyjant teorinių ir praktinių žinių, būtinų darbui kompiuteriu, skatinant bendrauti, tolerantiškai vertinti save ir kitus. Naudojant įvairius programinius paketus bus ugdoma saviraiška, loginis mąstymas ir individualios asmeninės savybės. Mokiniai susipažins ir išmoks dirbti su Adobe PhotoShop, Sony Vegas ir Microsoft Visual Studio ir C# programomis. Praktinės užduotys bus diferencijuojamos pagal mokinių amžių, žinias, kūrybinius gebėjimus.

Vadovas  Giedrius Daukšys

Telefonas  8 674 67989

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54, 2.2. kab.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais, penktadieniais: 16.00-18.00

Vadovas  Tomas Kazlauskas

Telefonas  8 620 60060

Darbo vieta  Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Žeimenos skyrius, Žeimenos g. 165, 106 kab.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais, trečiadieniais: 14.00-16.00

Vaikų amžius  12 - 18 metų

INŽINERIJA IR FIZIKA

MAŽIEJI FOTONIUKAI

STEAM MAŽIEJI FOTONIUKAI

Programa skirta smalsiems vaikams, besidomintiems gamtos reiškiniais, fizikos eksperimentais. Užsiėmimų metu mokiniai mokysis eksperimentuojant ir tyrinėjant stebėti šviesos ir tamsos poveikį žmogui, gamtai. Išsiaiškins, kas skleidžia šviesą. Eksperimentuojant išbandys šviečiamuosius įtaisus: lempas, žibintuvėlius, žvakes ir pan. Kurs kompozicijas, naudojant įvairias materijas (medžiagą, medį, popierių, savo kūną ir kt.) ir šviesą-tamsą, improvizuos. Eksperimentus fiksuos fotoaparatais, vaizdo kameromis ar mobiliaisiais telefonais.

Vadovė  Erika  Gylienė

Telefonas  8 678 80581

Darbo vieta  Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, Šarkuvos g. 30, 219 kab.

Vaikų amžius  7-12 metų

RADIOELEKTRONIKA

STEAM INŽINERIJA. RADIOELEKTRONIKOS KRYPTIS

Jei domiesi elektronika, radiotechnikos ir televizijos pagrindais, ši programa kaip tik Tau. Užsiėmimų metu susipažinsi su radijo konstrukcijomis, mokysies analizuoti funkcines ir principines schemas, naudotis matavimo prietaisais, įgysi konstravimo įgūdžių, gaminsi įvairius radioelektronikos prietaisus. Programa diferencijuojama pagal mokinių amžių, žinias, kūrybinius bei praktinius gebėjimus. Radioelektronikos inžinerija pravers tiek kasdieniniame gyvenime, tiek renkantis ateities profesiją.

Vadovas   Vytautas Bytautas

Telefonas 8 652 29210

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54,  1.1. kab.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais, trečiadieniais: 15.30-17.30

Vaikų amžius  7 - 18 metų

ERDVINIŲ OBJEKTŲ KONSTRAVIMAS

STEAM ERDVINIS KONSTRAVIMAS

Programa skirta 12-18 metų mokiniams, kurie nori gilinti žinias įvairių erdvinių objektų konstravimo srityje. Šios programos turinys yra skirtas Jaunųjų konstruktorių programos tęstinumui įgyvendinti ir įgytų žinių praktiniam panaudojimui. Programos metu mokiniai patys pasirinks norimus sukurti ir sukonstruoti objektus – tai gali būti konkretūs technikos modeliai, architektūros statiniai, kosminiai objektai, įvairios geometrinės figūros ar jų fantazijos sukurti įvairūs erdviniai dariniai. Pasirinkti modeliai bus konstruojami atsižvelgiant į jau turimas mokinių žinias ir klasifikuojami pagal darbų sudėtingumą. Užsiėmimų metu mokiniai projektuos naudodami kompiuterinę grafiką. Projektavimo darbai bus atliekami trimatėje erdvėje naudojant programų paketą (CAD). Kurs gaminius pasitelkdami 3D spausdintuvą. Mokysis pažinti mechanikos dėsnius, susipažins su architektūros tendencijomis. Vektorinės grafikos vaizdai bus kuriami grafinių elementų pagalba. Bus lavinamas erdvinis mokinių mąstymas, sugebėjimas dvimatį (2D) vaizdą popieriuje paversti tiksliu trimačiu (3D) tūrinio objektu.

Programa lavins konstruktyvų ir loginį mąstymą kuriant harmoningą daikto formą, ugdys konstrukcinius gebėjimus, padės pagrįstai lyginti, vertinti natūralią bei dirbtinę aplinkas ir daiktų pasaulį.

Vadovė  Rima Mikulskienė

Telefonas  8 671 19337

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54, 1.6. kab.

Užsiėmimų laikas: antradieniais, ketvirtadieniais: 16.00-18.00

Vadovė  Jolanta-Daiva Vildžiūnienė

Telefonas  8 617 36879

Darbo vieta  KTU inžinerijos licėjus, S. Lozoraičio g. 13, 111 kab.

Vadovė  Eglė Bieliūnienė

Telefonas  8 676 57501

Darbo vieta  Kovo 11-osios gimnazija, Kovo 11-osios g. 50, 07 kab.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais, penktadieniais: 14.15-16.15

Vadovas  Ovidijus Greičius

Telefonas  8 627 40283

Darbo vieta  Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, Žeimenos skyrius

Užsiėmimų laikas: antradieniais, ketvirtadieniais: 14.00-16.00

Vaikų amžius  12 - 18 metų

JAUNIEJI KONSTRUKTORIAI

STEAM JAUNIEJI KONSTRUKTORIAI

Konstravimas gali būti ne tik kaladėlių dėliojimas, o kažkas daugiau. Čia užsiėmimų metu jaunesniojo amžiaus vaikai lavins erdvinį ir loginį mąstymą gilindami savo pažinimą įvairiose techninio konstravimo srityse bei harmoningos aplinkos kūrime. Savo svajonių pasaulį jie kurs iš įvairių detalių ir medžiagų (plastiko, popieriaus, medžio plokštes, audinio, odos, metalo ir kt.), mokysis juos sujungti ir derinti tarpusavyje įvairiomis technikomis (klijuojant, lituojant, susiuvant, išardomais ir neišardomais sujungimais) į vientisas konstrukcijas. Kai kurių užduočių įgyvendinimui  bus naudojami 3D pieštukai.

Vadovė  Edita Bauerytė

Telefonas  8 682 43886

Darbo vieta  Kauno „Ryto" pradinė mokykla, Šarkuvos g. 29, 4a klasė

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais, penktadieniais: 13.30-15.30

Vadovė  Jolita Kaučikaitė-Radvilienė

Telefonas  8 682 66566

Darbo vieta  Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, Vytauto pr. 50, 117 kab.

Užsiėmimų laikas: antradieniais, trečiadieniais: I grupė 13.45-15.45, II grupė 16.00-18.00

Vadovė  Janina Mandravickienė

Telefonas  8 686 17263

Darbo vieta  Kauno Milikonių progimnazija, Baltijos g .30, 204 kab

Užsiėmimų laikas: antradieniais, trečiadieniais: 12.50-14.50

Vaikų amžius  7 - 11 metų

GARSO INŽINERIJA

MEDIJOS

FOTOGRAFIJA

FOTOGRAFIJOS STUDIJA

Programa skirta mokiniams nuo 13 iki 19 m., kurie nori išmokti fotografuoti ir tobulinti specifinius fotografinius gebėjimus, gilinti fotografijos pagrindų žinias, lavinti mokinių fotografijos meno supratimo ir vertinimo kompetencijas, pritaikyti fotografiją įvairiose savo darbo ir veiklos srityse. Užsiėmimų metu mokiniai išmoks naudotis fotografine technika, susipažins su fotografijos kompozicijos pagrindais, atliks praktines užduotis, dalyvaus fotografijos pleneruose ir stovyklose, analizuos savo  atliktus darbus, sieks prasmingo savęs realizavimo, pritaikant fotografinius gebėjimus ir naujai įgytas žinias.

Vadovė  Tatjana  Kuzmina

Telefonas  8 614 73088

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54, 1.7. kab.

Užsiėmimų laikas: antradieniais: I grupė 15.00-17.00, II grupė 17.00- 19.00

ketvirtadieniais: II grupė 15.00-17.00, I grupė 17.00- 19.00

Vaikų amžius  13-19 metų

KINO STUDIJA

KINO STUDIJA

Mokomojo proceso  metu mokiniai išmoksta savarankiškai kurti scenarijus, TV reportažus, imti interviu, režisuoti, vaidinti, filmuoti, montuoti, įgarsinti ir apipavidalinti video medžiagą, paruošti titrus. Kuriami mėgėjiški, trumpametražiniai filmai ir TV laidos, vaizdo reportažai. Geriausi mokinių kūrybiniai darbai pristatomi respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose.

Vadovas  Danguolė Čiurlionienė

Telefonas  8 699 31324

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54, 2.1. kab.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais, trečiadieniais: 16.00-18.00

Vadovas  Ivanas Kuzminas

 Telefonas  8698-10456, 8671-97067

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54,   1.7. kab.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais, penktadieniais 15.30-17.30

ANIMACIJA

ANIMACIJA MAŽIESIEMS

Dviejų metų programa skirta 1-2 kl. mokiniams, kurie nori susipažinti su animacijos kūrimo procesu ir išbandyti savo pirmuosius žingsnius sustabdyto kadro animacijos filmų kūrime, naudojant LEGO Stop motion kameras. Programos metu mokiniai susipažins su animacijos rūšimis, „judančio“ daikto kūrimu, techniniais animacinio filmo kūrimo parametrais. Analizuos ir lygins įvairius animacinius filmus, jų struktūrą, kūrimo principus. Animacinio turinio kūrimui naudojamos įvairios pasakos, jų personažai, gilinamasi į tautosakos palikimą.

Programoje akcentuotas kūrybinis procesas: numatytos įvairios kūrybinės užduotys, skatinančios tobulėti mokinių įgūdžiams. Programa padeda dalyviams atrasti savyje naujus sugebėjimus, turiningai praleisti laiką su bendraminčiais, suteikia galimybę dalyvauti moksleiviškos animacijos festivaliuose, konkursuose, tikslinėse vasaros stovyklose.

Vadovė  Dalia Narkevičiūtė

Telefonas  8 636 48233

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54, 1.6. kab.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais, trečiadieniais: 14.30-16.30

Užsiėmimų laikas:

Vaikų amžius  7 – 9 metų

 

EKSPERIMENTINĖ ANIMACIJA

Dviejų metų Eksperimentinės animacijos programa, skirta 5-8 klasių mokiniams, norintiems išbandyti pieštos animacijos kūrimo procesą, kurio dėka išmoktų konstruoti vaizdų kitimo seką, daiktų deformaciją ir minties tėkmę. Eksperimentinės animacijos programos STEAM aspektas sietinas su siužetinės linijos turinio kūrimu, naudojant architektūros objektus, jų struktūrinę bei stilistinę analizę.

Programos metu mokiniai supras animacinio proceso specifiką, dirbs su profesionaliomis animacijos priemonėmis, išbandys kantrybę, siekiant užsibrėžto tikslo, atvers fantaziją netikėtiems minčių vingiams ir plės kultūros istorijos bei architektūros žinias. Programos turinys nereikalauja specialaus mokinių pasirengimo.

Vadovė  Dalia Narkevičiūtė

Telefonas  8 636 48233

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54, 1.6. kab.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais, trečiadieniais: 16.30-18.30

Vaikų amžius  12– 16 metų

MEDIJŲ TECHNOLOGIJOS

MEDIJŲ TECHNOLOGIJOS

Programos metu mokiniai susipažins su įvairiais naujienų perdavimo būdais: nuo bendruomeninių priemonių iki šiuolaikinių technologijų (Herberto Marshalo MakLuhano „medijų“ teorija, Tipografija), sužinos apie „karštų“ – „šaltų“ medijų įtaką komunikacijai, patys bandys atskirti patikimą informaciją nuo nepatikimos. Mokiniams bus sudaromos sąlygos lavinti kritinį mąstymą, reikšti savo pastebėjimus, atsiskleisti kaip kūrybingai asmenybei, parodyti savo individualumą, technologijų pagalba kūrybines idėjas įgyvendinti edukacinėje veikloje.

Vadovė  Diana Mykolaitienė

Telefonas  8 671 33075

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54, 2.1. kab.

Vadovė  Liudmila Kazlauskienė

Telefonas  8 672 39256

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54,  2.2. kab.

Užsiėmimų laikas: antradieniais, ketvirtadieniais: 16.00-18.00

 Vaikų amžius  12-19 metų

GAMTOS MOKSLAI

STEAM MAŽIEJI EKO TYRĖJAI

STEAM MAŽIEJI EKO TYRĖJAI

Programa skirta 1-4 klasių mokiniams, besidomintiems gamtos reiškiniais. Programos paskirtis –  ugdyti mokinių mokslinę, tyrėjišką pasaulėvoką ir atsakingą požiūrį į gyvybę, gamtą, aplinką, skatinti pažinti ir tyrinėti gamtoje vykstančius procesus, reiškinius, dėsningumus, gebėti analitiškai mąstyti, vertinti ir priimti sprendimus.

Programos turinį sudaro teoriniai ir daugiausia praktiniai tyrėjiški užsiėmimai (bandymai, eksperimentai, stebėjimai), tyrėjiškos, pažintinės išvykos.

Programos metu mokiniai stebės gyvąją ir negyvąją gamtą, susiedami su STEAM tiksliųjų mokslų disciplinomis: fizikos, chemijos, matematikos ir biologijos žiniomis. Naudos tyrimų priemones ir įrangą (vaizdo kameras, mikroskopus), lankysis tyrimų laboratorijose, mokysis atsakingai dirbti savarankiškai ir/ar komandoje, analizuoti, vertinti svarbiausius gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius, sisteminti duomenis ir gautus rezultatus, formuluoti hipotezes ir pateikti išvadas, apibendrinimus, atlikti eksperimentus, stebėjimus, tyrimus, praktikos bei projektinius darbus, vertinti savo ir grupės darbą, atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą.

Vadovė  Marioleta Matelienė

Telefonas  8 615 87 004

Darbo vieta  KTU inžinerijos licėjus, Žeimenos g. 58

Vaikų amžius  7-12 metų

STEAM EKSPERIMENTAI

STEAM TYRINĖJIMAI

Dviejų metų programa skirta 3-4 klasių mokiniams, norintiems praktinėmis užduotimis, pažintinėmis ekskursijomis, technine kūryba ir nesudėtingais laboratoriniais darbais gilinti bendrojo lavinimo mokyklų pasaulio pažinimo programos turinį. Programa skirta tyrinėti biosferos reiškinius ir su jais susijusias žmogaus veiklas. Mokiniai skatinami eksperimentuoti, remiantis įgytomis žiniomis, suvokti technologijų ir gamtos santykį bei žmogaus veiklos rezultatus žemėje. Programa sudaryta iš nesudėtingų praktinių veiklų, susijusių su botanikos, zoologijos, bionikos, geodezijos, fizikos mokslais, inžinerinėmis technologijomis, matematika ir daile. Kokybiškam programos turinio įtvirtinimui naudojamos interaktyvios IMO kubų užduotys, LaQ konstravimo priemonės ir teminės žinių viktorinos. STEAM tyrinėjimų programa siekia ugdyti gamtamokslinį pažinimą pradinėse klasėse, kuris apima gebėjimą analizuoti pateiktą informaciją, vertinti įrodymus, daryti logines išvadas. Ji orientuota į tikrovės reiškinių pažinimą ir skirta skatinti gamtos mokslais grindžiamą techninę kūrybą.

Vadovė  Dalia Narkevičiūtė

Telefonas  8 636 48233

Darbo vieta  MTKC, V. Krėvės pr. 54, 1.6. kab.

Užsiėmimų laikas: antradieniais, penktadieniais: 14.00- 16.00

Vaikų amžius  10 – 12 metų