2016 m. Vadovo veiklos ataskaita

2017 m. Vadovo veiklos ataskaita

2018 m.Vadovo veiklos ataskaita

2018 m. Metinė veiklos ataskaita

2019 m. Vadovo veiklos ataskaita

Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita pateikta svarstyti bendruomenei
Teikti siūlymus dėl jos vertinimo