Direktorė
Laimutė Vaitiekūnienė
8 610 14982  laimutevait3@gmail.com

Išsilavinimas – aukštasis, VVU 1985 m. 1997 m. suteikta I vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Pedagoginio darbo pradžia nuo 1980 m. Kauno Saugaus eismo mokykla, metodininkė.
Vadybinio darbo pradžia nuo 1995 m. Saugaus eismo mokykla, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui. Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d.- Kauno moksleivių techninės kūrybos centro direktorė.

Pavaduotoja ugdymui
Diana Zaksaitė
861243447  dilana0218@gmail.com

Išsilavinimas – aukštasis, ŠPI 1992 m. Pedagoginio darbo pradžia – Kauno 50 vidurinė mokykla, pradinių
klasių mokytoja. 1995 m. suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Vadybinio darbo pradžia – 2010 m. Kauno MTKC, technologijų skyriaus vedėja. Nuo 2011 m.
Kauno MTKC, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  2015 m. suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Pavaduotojas ugdymui
Algimantas Šeinauskas

867620551  info@mtkc.lt

Išsilavinimas – aukštasis, ŠPI 1982 m. Pedagoginio, vadybinio darbo pradžia 1982 m. – Tirkiliškių pradinės
mokyklos direktorius. Nuo 1988 m. rugsėjo mėn. Kauno mokyklų techninio skyriaus direktorius. Nuo
2010 m. Kauno MTKC techninio skyriaus vedėjas. 2011 m. suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Pavaduotoja ūkio reikalams
Aldona Žėčienė

861014679  aldonazec@yahoo.com

Išsilavinimas – aukštesnysis, Kauno lengvosios pramonės ir paslaugų verslo kolegija.
Kauno moksleivių techninės kūrybos centre dirba nuo 1985 m. direktoriaus pavaduotoja ūkio
reikalams.