Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybinė šventė.

Taikūs Lietuvos piliečiai 1991 metais sausio 13 dieną pasipriešino Sovietų Sąjungos siekiams brutalia jėga pavergti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto, Parlamento pastatą ir kitus valstybei svarbius objektus. Kas nutiko, geriausia mena tų tragiškų Lietuvai įvykių amžininkai.

 

Interviu su Egle Bučelyte. 1991 m. sausio 13-ąją ji stojo į akistatą su Lietuvos radijo ir televizijos pastatą šturmavusiais sovietų desantininkais.

Interviu su Romualdu Požerskiu apie lemtingus Sausio 13-osios įvykius.  Fotomenininkas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Menų fakulteto profesorius Romualdas Požerskis lemtingus Sausio 13-osios įvykius stebėjo ir fiksavo slapta įsprukęs į Aukščiausiosios Tarybos rūmus.