INFORMACIJA COVID-19

GERBIAMI BENDRUOMENĖS NARIAI

 

Prasidėję naujieji 2020/2021 mokslo metai siunčia mums naujus išbandymus. Norint sėkmingai organizuoti ugdymo procesą bei kitas veiklas įstaigoje, privalome laikytis ir vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus bei rekomendacijas, numatytas pandemijos atveju ir užtikrinančias visų mūsų saugumą.

Bendruomenės narių prašome laikytis:

asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo), saugaus atstumo reikalavimų, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis nustatytų judėjimo Centro erdvėse maršrutų, užsiėmimų ir poilsio pertraukų tvarkaraščio, vengti kontaktų tiek užsiėmimų, tiek pertraukų metu.

Primename, kad į Kauno moksleivių techninės kūrybos centrą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija ar pasireiškia karščiavimas ar viršutinių kvėpavimo takų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai. Ribojamas ir pašalinių asmenų patekimas į Centrą, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Centrą priimami tik iš anksto susitarę Centro nurodytais kontaktais ir tik esant neatidėliotiniems atvejams. Bendraujama elektroniniu paštu, telefonu.

Mokslo metų eigoje nuolat stebėsime epidemiologinę situaciją ir informuosime apie nustatomus naujus saugos kriterijus bei ugdymo organizavimo sąlygas.

 

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINOSIOS SĄLYGOS 2020-2021 m. m.

 

  1. Kauno moksleivių techninės kūrybos centro (toliau Centro) darbuotojai bendrose erdvėse (koridoriuose ir pan.), mokytojai, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
  2. Mokinių įėjimas ir išėjimas organizuojamas laikantis grupių izoliacijos principo pagal patvirtintą Centre judėjimo planą.
  3. Bendrose Centro erdvėse, (išskyrus ugdymo(si) patalpą), mokiniai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
  4. Į Centrą įleidžiami tik mokiniai ir darbuotojai. Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į Centrą, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui.
  5. Visi kiti lankytojai ir tėvai į Centrą priimami tik iš anksto užsiregistravę telefonu (8 37 323582).
  6. Visi būrelių/studijų užsiėmimai vyksta vienoje patalpoje laikantis mokinių grupių izoliacijos principo, atsižvelgiant į užsiėmimų tvarkaraštį.
  7. Mokiniams draudžiama lankytis ne jiems priskirtoje patalpoje.
  8. Mokiniai viršutinius drabužius palieka numatytose būrelio/studijos vietose.
  9. Jei yra įtarimų dėl karščiavimo, informuojama Centro administracija, mokytojas pamatuoja temperatūrą. Esant 37,3° ir didesnei temperatūrai, mokiniai izoliuojami specialiojoje patalpoje ir kviečiami tėvai. Tėvams neatvykus, kviečiama greitoji medicinos pagalba.

COVID_19_NVSC_Algoritmai