ĮGŪDŽIAI GIMSTA PRAKTIKOJE

Kauno MTKC – neformalaus švietimo įstaiga, siūlanti techninės kūrybos, robotikos-informacinių technologijų, inžinerijos-fizikos bei medijų krypčių būrelius veiklas pristatė mugėje „Z vaikai“