SKAITYTI PLAČIAU

INFORMACIJA TĖVAMS !

 

PRASIDEDA UGDYMAS(IS)  NUOTOLINIU BŪDU !

 

Būrelių / studijų nuotolinio ugdymo proceso organizavimas ir įgyvendinimas:

Nuo 2020 m. gegužės 4 d. užsiėmimai vyks pagal tvarkaraštį organizuojamu nuotoliniu tiesioginiu ir mišriu būdu naudojantis internetiniu ryšiu ir internetinio socialinio komunikavimo programomis – www.mtkc.lt, Viber, Messenger, YouTube, elektroniniu paštu (esant galimybėms ir kitomis nemokamomis platformomis).

Nuotolinio ugdymo būdą ir priemones pasirinks mokytojas, įvertinęs, kokia programos dalis (ar visa programa) tiktų nuotoliniam darbui su mokiniais.

Organizuojant būrelių / studijų nuotolinio ugdymo procesą mokytojai bei mokiniai (tėvai / globėjai, rūpintojai) turi turėti:

  • Interneto ryšį.
  • Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį ar planšetę.
  • Susikurtą elektroninį paštą (pageidautina Google platformoje). .

Kiekvienas būrelio mokytojas savo ugdytiniams individualiai ir grupėms sudarys praktines bei teorines užduotis, papildytas brėžiniais, iliustracijomis ar vaizdo komentarais.

Bendradarbiaujant su mokiniais ir jų tėveliais, išsiaiškinus ugdymosi aplinką, pagal galimybes ir pageidavimus bus atrenkamos tos užduotys, kurios nereikalaus sudėtingų sprendimų.

Ugdytiniai su mokytoju tiesiogiai aptars kiekvieno praktinio darbo žingsnius.

Grįžtamajam ryšiui mokytojas su mokiniais susisieks individualiai telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

Tam tikras temas, sutartu laiku visos grupės mokiniams būrelio mokytojas galės organizuoti internetu per Skype, Zoom, Google Classroom.

 Mokėjimo tvarka išlieka ta pati iki to laiko, kol savivaldybė nustatys kitaip. Apie pasikeitimus iš karto informuosime.

 

Centro administracija

 Mokiniams ir jų tėveliams (globėjams, rūpintojams) informacija teikiama telefonais:

8 610 14 982 – MTKC direktorė Laimutė Vaitiekūnienė
8 612 43 447 – direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Zaksaitė

 

REKOMENDACIJOS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

NUOTOLINIO DARBO KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNIKOS KŪRYBOS CENTRE TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO PLANAS

 

 

 

Kauno MTKC,  reaguodamas į Lietuvoje paskelbtą karantiną ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas ir siekdamas prisidėti prie COVID-19 viruso plitimo stabdymo, kovo 16–30 d. savo funkcijas vykdo ir veiklą organizuoja nuotoliniu būdu.

 

Remiantis kovo 12 dienos Lietuvos Vyriausybės sprendimu dėl COVID-19 viruso suvaldymo, perorganizuojamas ugdymo procesas.

 

Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT).

 

Organizuojant nuotolinio ugdymo procesą, ugdymo proceso teikėjai (mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti:

·       Interneto ryšį.

·       Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį  ar planšetę.

·       Susikurtą el. paštą (pvz. google platformoje).

 

Nuotolis ugdymo procesas organizuojamas naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio komunikavimo programas – www.mtkc.lt, Viber, Whatsapp, Messenger, el. paštą, https://zoom.us/, „Youtube“.

 

Dėl techninės pagalbos mokytojai ir mokiniai gali kreiptis į IT sistemų administratorių tel. 8 600 20 244.

 

·       MTKC interneto svetainėje specialiai tam sukurtame skyriuje bus patalpintos būrelių/studijų užsiėmimų temos, užsiėmimų pradžios ir pabaigos laikas, dalyvavimo sąlygos.

·       Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje bus pateikta (esminiai dalykai, ką turėtų būti įsisavinęs mokinys).

·       Grįžtamasis ryšys. Užduotys būtų: internetinis klausimynas iš praeitų temų ar projektinis darbas (projekto šabloną, formą, įgyvendinimo etapus, galimus informacijos šaltinius, tikslus ir uždavinius pateiks mokytojas el. paštu).

·       Grįžtamojo ryšio įgyvendinimas bei mokinio – mokytojo komunikavimo ir užduočių (projektų pateikimo) keitimosi priemonė – el. paštas, vaizdo konferencijos.

 

Tik visiems susitelkus ir aktyviai bendraujant mums pavyks kokybiškai ir kūrybiškai organizuoti neformalųjį ugdymą nuotoliniu būdu.

Sekite informaciją mūsų tinklapyje.

Visiems linkime geros sveikatos, kūrybinių minčių ir puikios nuotaikos.

SĖKMĖS!

MTKC administracija

 

NUOTOLINIO NEFORMALIOJO UGDYMO TRUMPALAIKIS UŽSIĖMIMŲ (VEIKLŲ) PLANAS

 

                                      2020 m. gegužės 4 – gegužės 8 d.

ROBOTIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KRYPTIS

INŽINERIJOS IR FIZIKOS KRYPTIS

TECHNINĖS KŪRYBOS KRYPTIS

MEDIJŲ KRYPTIS

 

 

                                       2020 m. gegužės 11 – gegužės 15 d.

ROBOTIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KRYPTIS

INŽINERIJOS IR FIZIKOS KRYPTIS

TECHNINĖS KŪRYBOS KRYPTIS

MEDIJŲ KRYPTIS

 

                                      2020 m. gegužės 18 – gegužės 22 d.

ROBOTIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KRYPTIS

INŽINERIJOS IR FIZIKOS KRYPTIS

TECHNINĖS KŪRYBOS KRYPTIS

MEDIJŲ KRYPTIS

 

                                      2020 m. gegužės 25 – gegužės 29 d.

ROBOTIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KRYPTIS

INŽINERIJOS IR FIZIKOS KRYPTIS

TECHNINĖS KŪRYBOS KRYPTIS

MEDIJŲ KRYPTIS

 

                                       2020 m. birželio 1 – birželio 5 d.

INŽINERIJOS IR FIZIKOS KRYPTIS

MEDIJŲ KRYPTIS

 

 

                                       2020 m. birželio 8 – birželio 12 d.

INŽINERIJOS IR FIZIKOS KRYPTIS

MEDIJŲ KRYPTIS

 

 

                                       2020 m. birželio 15 – birželio 19 d.

INŽINERIJOS IR FIZIKOS KRYPTIS

MEDIJŲ KRYPTIS

 

                                        2020 m. birželio 22 – birželio 26d.

INŽINERIJOS IR FIZIKOS KRYPTIS

MEDIJŲ KRYPTIS