PAGERBTI MEDIJŲ KRYPTIES STUDIJŲ VADOVAI

Šių metų pradžioje Kauno moksleivių techninės kūrybos centras pasipuošė šventiniais balionais. Visa tai šventinei popietei skirtai medijų krypties veiklų jubiliejui.

Šios krypties studijų ir būrelių (fotografijos, kino, TV, animacijos) ugdytiniai – šiuo metu jau subrendę ir dirbantys ar besimokantys – susirinko pabendrauti, pasidalinti prisiminimais su buvusiais savo vadovais, senais draugais ir bendraminčiais, pamatyti darbus, kuriuos kūrė būdami dar paaugliais, pasidžiaugti dabartiniais pasiekimais. Kiekvienas sveikindamasis su Kauno MTKC direktore Laimute Vaitiekūniene pažymėjo, kad čia, Centre, subrendo kaip asmenybė, nenuėjo šunkeliais.

Renginio organizatorius, vizualinio meno mokytojas ekspertas Ivanas Kuzminas Kauno moksleivių techninės kūrybos centre medijų krypties istoriją pradėjo kurti prieš 35 metus, kuomet atėjo dirbti fotografijos būrelio vadovu. Vėliau į šią veiklą įtraukė fotografijos mokytoją ekspertę Tatjaną Kuzminą. O fotografijos užsiėmimus lankantys mokiniai tapo daugelio konkursų ar festivalių laureatais, dalyvauja net tarptautinėse parodose.

Read more