11
22
33
44
55
66

APIE CENTRĄ

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras (MTKC) – vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo ir laisvalaikio organizavimo institucija, ugdanti mokinių bendrąsias ir papildomas dalykines kompetencijas, formuojanti vertybines nuostatas ir lavinanti gebėjimus bei įgūdžius, padedančius jaunam žmogui tapti aktyviais visuomenės nariais, prisitaikyti prie profesinės aplinkos, darbo ir gyvenimo kaitos.

Centre ugdoma motyvuota, savarankiška, sociali, kūrybinga asmenybė, skatinami draugiški tarpusavio santykiai, tolerancija, pagarba ir pagalba vienas kitam.

Moksleivių techninės kūrybos centre veikia du skyriai: techninis ir vizualinių menų.Pagal savo gebėjimus ir pomėgius 1-12 klasių mokiniai gali rinktis vieną ar kelias veiklas. Šiuo metu 26 įvairaus profilio būrelius/studijas lanko daugiau kaip 450 mokinių.

Techninės raiškos būreliuose mokiniai mokosi konstruoti, modeliuoti ir pasigaminti techninius gaminius, kuriuos išbando techninių sporto šakų varžybų metu.

Vizualinių menų studijose lavinami aktoriniai, režisūriniai, žurnalistiniai ir kiti meniniai gebėjimai ir gilinamos žinios pasirinktoje srityje. Jaunimas kuria TV laidas, video filmus, rengia reportažus, leidžia moksleivišką žurnalą, mokosi meninės fotografijos paslapčių. Čia skatinama jaunų žmonių saviraiška ir kūrybinė veikla bei suteikiama papildomų dalykinių kompetencijų.

Sporto būreliuose propaguojama sveika gyvensena, fizinis aktyvumas. Mokiniai grūdina kūną, lavina dėmesį, pasitikėjimą savimi.

Centre vykdomi tradiciniai renginiai – konkursai, varžybos, organizuojamos mokinių kūrybinių darbų parodos, pažintinės išvykos, ekskursijos. Per mokslo metus įvairiuose renginiuose dalyvauja per 7000 vaikų ir jaunimo. Dalyvaudami įvairiuose projektuose ir edukacinėse programose jie ne tik gauna gerosios praktikos pavyzdžių, bet ir ugdo pasitikėjimą savimi, gebėjimą sutarti su kitais, lavina bendruomeniškumo principus ir toleranciją.

© Visos teisės saugomos - MTKC