MTKC vizija, misija, prioritetai PDF Spausdinti El. paštas

VIZIJA

Patrauklus, atviras pozityviai veiklai neformaliojo švietimo centras, tenkinantis vaikų ir jaunimo saviraiškos poreikius per praktinę patirtį techninės kūrybos, technologijų ir vizualinio meno srityse. Turintis šiuolaikišką materialinę techninę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus/specialistus, bendradarbiaujantis ir nuolat besimokantis.

 

MISIJA

Per kūrybinę, pažintinę veiklą ir prasmingą laisvalaikio organizavimą atskleisti 6-19 metų amžiaus jauno žmogaus individualius gebėjimus, plėtoti jo kūrybines galias, tenkinti saviraiškos, bendravimo poreikius, ugdyti vertybines nuostatas, tobulinti jo kompetencijas, kurios padės jam tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu, aktyviai dalyvaujančiu socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Centro vertybiniai principai:

  • Humaniškumas, demokratiškumas ir lygios galimybės.
  • Pilietiškumas ir atvirumas kultūrų įvairovei, tradicijų tęstinumas.
  • Atsakingumas, efektyvumas, atvirumas naujovėms ir geriausiai praktikai.

Centro filosofija - Neiti pirmyn – lygu žengti atgal.

 

 

Puslapis atnaujintas 2017-09-15 12:30:51.